Duurzaam en vitaal werken 

Nu we zoveel meer online werken, bellen en beeldbellen is er ook meer sprake van burn-out en ziekteverzuim. Intensief klantcontact vraagt veel van je stem en je lijf. Hier hebben we in het verleden onderzoek naar gedaan en trainingen op ontwikkeld voor leidinggevenden en medewerkers binnen klantcontact. Eerdere trainingen ‘vitaliteit in je stem’ aan bedrijven en organisaties werden- gemiddeld!- gewaardeerd met een 9. Mensen gaven aan nooit eerder zo specifiek te weten hoe met lichte klachten, verkoudheidsklachten, ademhalingsproblemen en keelpijn om te gaan. Ook is vaak niet bekend in welke mate dit door intensief spreken en stemgebruik veroorzaakt wordt

Een ander onderdeel van de trainingen is gericht op stressreductie. Omdat spanning, ook als deze psychisch ontstaat, zich letterlijk fysiek vertaalt in ons lichaam, pakken we dit aan met fysieke oefeningen. Deze helpen om zowel ademhaling, gronding, bewustzijn van je energie concreet te maken Dan hebben we het o.a. over ademregulatie, over inzicht in je persoonlijkheid en triggers, over je werkplek en hoe deze ergonomisch goed in te richten. Onze gespecialiseerde (paramedische) ervaring komt hierbij goed van pas. En we schromen niet om daar waar nodig ook holistische en systemische aspecten in mee te nemen. Een reader met allerlei oefeningen en oplossingen wordt als naslagwerk geboden bij deze training, zodat men ook daarna nog adequaat kan interveniëren bij milde problemen en informatie kan terugzoeken. En mocht je verwachten dat de training als 'zwaar' kan worden ervaren: niets is minder waar. De training wordt met humor en een stukje entertainment gegeven, waardoor leren en ervaren leuk is. 

Deze training wordt tevens afgenomen als ‘train de trainer’ waarbij leidinggevenden en teamleiders worden opgeleid tot interne ‘vitaalcoach’ vanuit onze paramedische en trainingsachtergrond. Waardoor zij over nieuwe kennis beschikken en tijdig signalen zien die uitval veroorzaken. Zij leren de juiste adviezen geven, rode vlaggen herkennen en zelf vroegtijdig interveniëren. Eerder gemeten resultaten (o.a. bij ING, Achmea, IND) gaven aan: minder ziekteverzuim, meer werkplezier. Waarom?

Vermoeidheid en stress zijn de kameleon binnen ziekteverzuim.
Intensief klantcontact vraagt veel van je fysiek. Je raakt oververmoeid. Mensen benoemen de bijbehorende klachten als een griep die ze voelen opkomen. Arbo’s hebben er geen aparte ICIDH codering voor.  Zonder interventie steven je af op een groot verloop van personeel. 


Onze aanpak.

Vanuit onze paramedische expertise krijgen mensen concrete oefeningen en tips. Daarmee ervaren ze onmiddellijk effect. We weten wat werkt en waarmee ziekteverzuim-reductie wordt behaald. We trainen niet alleen medewerkers. Ook teamleiders hebben we opgeleid tot interne coaches die weten hoe te signaleren en helpen.


Resultaat.

Mensen ervaren meer werkplezier, minder stress. Ziekteverzuim cijfers dalen. Zo blijkt uit analyses van deze trainingen bij onze klanten. Er is inzicht in hoe meer ontspanning en weerbaarheid te krijgen. Mensen weten wat te doen bij klachten en er wordt sneller geïntervenieerd. Langdurige uitval wordt hiermee voorkomen en het werkplezier neemt toe.