Overtuigen als een Pro.

Aan de balie of aan de telefoon heb je te maken met veel verschillende soorten klanten. En die klanten hebben verschillende aanpak nodig. Communicatie is manipulatie. Klinkt heftig he? Als je uit bent op een positief resultaat dat 'ecologisch verantwoord' is neem je er juist verantwoordelijkheid voor. Klantcontact en sales draait om deze verantwoordelijkheid. Luisteren, afstemmen en professioneel communiceren. Zelfs als de klant in jouw ogen en oren 'lastig' is. In die combinatie  van vaardigheden ligt het recept voor een hoge klanttevredenheidsscore. Hoe ervaart de klant dat er wordt geluisterd, afgestemd? Hoe kun je dat professioneel en geloofwaardig overbrengen? Kun je dat laten zien in je mimiek en laten horen in je stem? Met meer effect en impact? 

Direct meer invloed op je resultaat?

Vanuit gespecialiseerde en vernieuwende kennis krijgen medewerkers klantcontact en salesprofessionals de basisvaardigheden aangereikt ten aanzien van beïnvloedend stemgebruik. Dit sluit haarfijn aan op bestaande methodes zoals bijvoorbeeld de DISC en NLP. Wij bieden hierin vernieuwende psychologische en technieken rondom de stem. Zo hebben we auditieve kenmerken omtrent de stem geïmplementeerd in het DISC model. We leren de medewerkers binnen jouw organisatie nog beter af te stemmen met de klant zodat het direct meer invloed heeft op het resultaat.

Vanuit meer dan 25  jaar ervaring binnen de media, de paramedische sector en binnen het bedrijfsleven weten we waar mensen zich in kunnen bekwamen tot op hoog professioneel niveau. Waarbij we precies kunnen duiden waar nog een slag in te behalen valt in luister- en stemtechnische vaardigheden. 


Toch heb ik een beeld van je.

Je stem zegt meer dan je denkt. Leer deze duurzaam en ecologisch verantwoord te gebruiken.


Waarom?

 Stemklank, volume, intonatie en verstaanbaarheid zijn bouwstenen voor professionele communicatie. Mensen  reageren onbewust positief of negatief op deze kenmerken in een gesprek. Wil je sturing kunnen geven aan een gesprek dan zul je deze bouwstenen bewust in moeten zetten. Wij noemen dit 'verantwoordelijkheid nemen voor de communicatie'. 


Onze aanpak.

 We leren je luisteren naar en afstemmen op verschillende klanttypen. Je krijgt nieuwe inzichten. Je  leert spreektechnieken toepassen om je stem te professionaliseren. De trainer is uitstekend in staat om verschillende technieken aan te reiken die per persoon het verschil kunnen maken. In de training is altijd ruimte voor individuele vraagstukken. 


Resultaat.

Je invloed op het gesprek wordt groot.  Doordat je klanttypes beter begrijpt, kun je efficiënter tot een positief resultaat komen. Hierdoor worden ook de wachttijden gereduceerd. Je leert het gesprek sturen. De klant voelt zich gehoord en begrepen. Hierdoor gaat de klanttevredenheid omhoog, ongeacht de inhoud van het gesprek.
De toon is gezet! Gemiddeld beoordeeld met een 9.

Onze trainingen worden gemiddeld beoordeeld met een 9. Hier zijn wij dan ook erg trots op.


Wij mogen deze training geven aan onderstaande klanten


Wil je graag informatie aanvragen of persoonlijk advies?