De Stemwijzer

€ 2750,00 

Deze module is geschikt voor schoolleiders die hun stem als leider adequaat willen kunnen inzetten. Wanneer geloofwaardigheid en leiderschap hoorbaar en voelbaar zijn en je kunt afstemmen op de verschillende situaties en doelgroepen straal je professionaliteit uit en oefen je positieve invloed uit op het resultaat van de gesprekken. Deze geaccrediteerde training gaat dieper in op de vaardigheden die daarvoor nodig zijn vanuit wetenschappelijke inzichten en helpen je de vaardigheden eigen maken. hoorbaar en voelbaar. Dit vraagt om specifieke kennis en vaardigheden rondom spreken voor groepen ouders, teamleden of kinderen. Bovendien is vaardigheid en techniek nodig als het gaat om professioneel gebruik van een microfoon, stemgebruik in omgevingslawaai zonder geluidsversterking en bij stemgebruik tijdens kwetsbare gesprekken waarbij emoties een rol spelen. 

30 & 31 mei 2024 

  • Herregistratiewaarde Stemwijzer 40 PE punten
  • Thema’s: hoe laat je persoonlijk leiderschap HOREN in je stem en welke spreekstijl leidt tot positieve beïnvloeding?
  • 2  dagen  (start 10:00 tot 16:30 uur)
  • Trainer: Joanne Lameris (en één of meerdere gastsprekers)
  • Onderdeel van deze module is ook het bestuderen van literatuur (zelfstudie) en een verwerkingsopdracht
  • Reserveer nu. Geen directe betaling nodig

 

Hoe ziet de training  'Stemwijzer' er uit?

Dag 1:  je krijgt theoretisch inzicht over de impact van stemgebruik vanuit psychologische, systemische, medische en wetenschappelijke achtergronden. Vervolgens worden daaraan de nodige vaardigheden gekoppeld, vanuit verschillende communicatiemodellen zoals de 'DISC in je STEM'. Deze vaardigheden worden geobserveerd, bewust gemaakt en geoefend. Je krijgt met behulp van opdrachten helder welke spreekstijlen jij gebruikelijk laat zien en waarin je kunt opschakelen of aanvullen. 

 

Dag 2: De vaardigheden die in dag 1 zijn geoefend en bewust gemaakt worden gekoppeld aan je vakgebied: je manier van spreken, je profilering, presentatie- en communicatie in verschillende situaties. Er is ruimte voor casui╠łstiek en uitwerking van persoonlijke ontwikkel vragen of behoeften vanuit de groep. Vaak komen specifieke persoonlijke 'blinde vlekken' naar boven waarop kan worden ingegaan. Dit alles binnen een zeer veilige en prettige, laagdrempelige setting, zodat groei sóms wel spannend, maar nooit als onprettig ervaren wordt.