Onderwijs voor de toekomstige generaties


Uit onderzoek blijkt dat het onderwijssysteem vooral is gefocust op inhoudelijke kennis en het meten daarvan, terwijl onze samenleving schreeuwt om vaardigheden (de vorm) waarmee we elkaar begrijpen en kunnen samenwerken. Wanneer we effectiever communiceren levert dat onszelf en de maatschappij de broodnodige voordelen op. Willen we diversiteit en geschillen op een succesvolle manier kunnen overbruggen, dan zullen we emotionele vaardigheden een significante plek moeten geven binnen alle lagen van het onderwijs. Onze gecertificeerde opleidingsmodules lopen binnen herregistratie van schoolleiders, binnen verschillende beroepsopleidingen en universitaire studies. De samenwerking met Universiteiten en Hogescholen, als het gaat om het stellen van gerichte onderzoeksvragen, zorgt ervoor dat we Evidence Based effect kunnen sorteren. Binnen onze opleidingen wordt sociaal emotioneel gedrag door middel van non-verbale communicatie training bewust gemaakt en gekoppeld aan de bekende communicatiemodellen. Uit de afgelopen jaren blijkt dat deze sociale vaardigheden op je werk resulteren in het vergroten van talent, duurzaamheid en tevredenheid. Waarom zouden we dit dan niet in een eerder stadium starten binnen het basis- en voortgezet onderwijs? Om dit onderbouwd en passend vorm te kunnen geven bieden we graag een platform waarmee we anderen en onszelf helpen inspireren, innoveren en ontwikkelen. Samen werken aan het onderwijs van de toekomst.