Onderwijs voor de toekomstige generaties


Uit onderzoek blijkt dat het onderwijssysteem vooral is gefocust op inhoudelijke kennis en het meten daarvan, terwijl onze samenleving schreeuwt om vaardigheden (de vorm) waarmee we elkaar begrijpen en kunnen samenwerken. Wanneer we effectiever communiceren levert dat onszelf en de maatschappij de broodnodige voordelen op. Willen we diversiteit en geschillen op een succesvolle manier kunnen overbruggen, dan zullen we emotionele vaardigheden een significante plek moeten geven binnen alle lagen van het onderwijs. Onze gecertificeerde opleidingsmodules lopen binnen herregistratie van schoolleiders, binnen verschillende beroepsopleidingen en universitaire studies. De samenwerking met Universiteiten en Hogescholen, als het gaat om het stellen van gerichte onderzoeksvragen, zorgt ervoor dat we Evidence Based effect kunnen sorteren. Binnen onze opleidingen wordt sociaal emotioneel gedrag door middel van non-verbale communicatie training bewust gemaakt en gekoppeld aan de bekende communicatiemodellen. Uit de afgelopen jaren blijkt dat deze sociale vaardigheden op je werk resulteren in het vergroten van talent, duurzaamheid en tevredenheid. Waarom zouden we dit dan niet in een eerder stadium starten binnen het basis- en voortgezet onderwijs? Om dit onderbouwd en passend vorm te kunnen geven bieden we graag een platform waarmee we anderen en onszelf helpen inspireren, innoveren en ontwikkelen. Samen werken aan het onderwijs van de toekomst.


Twentify in de minor "From Science to Society" binnen het Erasmus MC


Een onderdeel van deze minor is gericht op het optimaliseren en professionaliseren van alle non-verbale communicatie waardoor zij optimale positieve invloed hebben tijdens het communiceren met collega's en patiënten. Technieken en wetenschappelijke inzichten op het gebied van stem, spraak, mimiek, gebaren, houding en zelfs ademhaling, bepalen de EQ-taal waarover we zelden tot nooit iets leren. De vorm van onze communicatie blijkt voor maar liefst 70% verantwoordelijk voor het succes ervan. Die taal wordt steeds belangrijker omdat we daarmee de menselijke factor in communicatie borgen in deze digitale tijden. Zorgverleners en artsen leren daarmee inzien hoe zij overkomen op anderen, wat zij bereiken of soms onbewust en onbedoeld communiceren. Ook leren zij tijdens de training onderliggende non-verbale gedragingen ‘lezen’ en daarop adequaat reageren. Thema’s die besproken worden: hoe kom ik over, hoe maak ik verbinding met mijn team, welke communicatiestijl laat zich op welke manier lezen, hoe kan ik middels mijn communicatie anderen motiveren en sturen, hoe ga ik om met de schaduwkanten van mensen en kan ik deze positief beïnvloeden?

Faculteit: Universitair medisch centrum Erasmus MC Rotterdam
Project lead: Silvan Licher (SL), MD, PhD en Natalie Terzikhan, PhD

Missie

De ideeën over wie er in aanmerking komt voor de titel ‘succesvol’ wetenschapper zijn aan het veranderen. Behalve het publiceren van prestigieuze artikelen en het opleiden van collega’s wordt van wetenschappers tegenwoordig ook verwacht dat ze ‘maatschappelijke impact’ hebben. Alle (onderzoeks)disciplines moeten aan deze eis voldoen. Maar wat houdt ‘maatschappelijke impact’ eigenlijk in? Waarom is dat zo belangrijk voor mijn carrière en waarom?

In deze minor komen drie zeer belangrijke onderwerpen aan bod die toekomstige professionals inzicht geven in hoe zij invloed kunnen uitoefenen op de maatschappij: 1) wetenschapscommunicatie 2) open wetenschap en 3) betrokkenheid van het algemene publiek. Jarenlang heerste de opvatting dat wetenschappelijke carrières afhankelijk waren van publicaties in gerenommeerde tijdschriften als Nature en Science. Maar bij het meten van de effectiviteit van een wetenschapper wordt ‘maatschappelijke impact’ steeds belangrijker. In deze minor leren studenten welke problemen het vertalen en implementeren van wetenschappelijke bevindingen in de samenleving belemmeren en bemoeilijken.

Implementatie

Het Erasmus MC is bezig met het opzetten van een medisch curriculum en heeft onlangs een herziene visie gedefinieerd: ‘Erasmusarts2030’: het Erasmus MC wil studenten graag opleiden tot breed georiënteerde, academisch geschoolde artsen die goed zijn voorbereid op nieuwe technologische ontwikkelingen en die maatschappelijk betrokken zijn. In dit op deze visie gebaseerde en door Impact at the Core ondersteunde project leren betrokken studenten niet alleen nieuwe vaardigheden (bijv. een bestaand maatschappelijk probleem op het terrein van de gezondheidszorg kritisch analyseren, een project beheren, samenwerken met collega’s, enz.), maar ook hoe zij (maatschappelijke) impact genereren.

‘Van wetenschap naar maatschappij’ is gebaseerd op de principes van een projectmatig leerproces: onder supervisie van een mentor werken de studenten een aantal weken lang aan een probleem. Er wordt competentiegericht onderwijs over effectieve samenwerking, leiderschap en communicatie aangeboden om studentengroepen te begeleiden.