onze missie


Connecting people. Wij helpen mensen verbinding te maken met elkaar. Door het begrijpen en effectief overbrengen van hun gedrag en communicatie (EQ) naar anderen, kunnen mensen constructievere relaties opbouwen en problemen efficiënter oplossen. Dit leidt tot een verbeterde samenwerking, zowel binnen organisaties als in bredere sociale contexten. Bovendien draagt het bevorderen van groei en professionalisering van organisaties bij aan economische ontwikkeling en het creëren van waardevolle kansen voor individuen en gemeenschappen. We bereiken dit door het ontwikkelen van innovatieve gecertificeerde leertrajecten en door samen te werken met vooraanstaande universiteiten en onderwijsinstellingen, gesteund door de Europese commissie.

ons team


Joanne Lameris -stem en communicatie deskundige 

Joanne Lameris is deskundige op het gebied van stem en communicatie. Haar opleidingen en ervaring (logopedie, journalistiek en psychologie) hebben geleid tot een brede kijk op menselijk gedrag. Joanne levert waarde binnen organisaties op het gebied van duurzaam stemgebruik, klantcontact, presentatie en communicatie. 

Kristel Klokke - Adviseur onderwijs 

In mijn werk als onderwijs adviseur verzamel ik graag bevlogen mensen om mijn heen met oog op de toekomst. Deze vind ik onder andere bij Twentify. De leerlijn 'Taal van de Toekomst’, sluit naadloos aan op mijn visie over 'Onderwijs van de Toekomst'. Tijden veranderen, wat maakt dat de manier van kennis en vaardigheden overdragen, de manier van communiceren verandert. Het onderwijs moet daar tijdig op inspringen, zodat we voldoende met elkaar in verbinding blijven staan. Regelmatig sparren we over deze uitdagende missie en wat onze toegevoegde waarde kan zijn. Stap voor stap krijgt deze belangrijke missie een heldere kleur binnen bedrijfs- en onderwijsorganisaties.

Daniël van der Zee - Oprichter en eigenaar Twentify

Daniël heeft een sterke visie op ondernemerschap en hoe mensgerichte organisaties te helpen ontwikkelen. Ook is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van geaccrediteerde innovatieve talent - en trainingsprogramma’s binnen het onderwijs en de zakelijke markt.  'Inspireren in verbinding'  is een slogan die pas bij zijn manier van werken. #connectingpeople

Dr. ir. Natalie Terzikhan Double PhD in Genetic and Pulmonary Epidemiology en MSc in Genetic Epidemiology MSc in Nutrition in Health and Disease

Natalie heeft passie voor de ontwikkeling van mensen binnen de zorg en organisaties. Vanuit haar creatieve en innovatieve inzichten heeft ze de opdracht vanuit de Europese Commissie om wetenschap dichter bij de maatschappij te brengen opgepakt. Dit is vormgegeven in het programma  'from Science to Society' binnen de Erasmus Universiteit waarbinnen Twentify de communicatietrainingen verzorgt aan PhD's. Dit programma won in 2023 een Award vanwege de innovatieve aard en het succes ervan. 

Debby Mureau - Oprichter en eigenaar Twentify / senior trainer 

Oprichter en mede-eigenaar van Twentify. Auteur, keynote speaker en specialist/trainer op het gebied van mensgerichte communicatie en leiderschap. Vanuit meer dan 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven en de media ontwikkelt zij geaccrediteerde leerlijnen en innovatieve communicatietechnieken binnen het onderwijs en de zakelijke markt. 

onze klanten


Twentify verleent diensten binnen het onderwijs en de zakelijke markt. Hiermee bedienen wij alle denkbare branches. Dit omdat het onderwerp en accent van de trainingen per branche toegespitst kan worden. Wij krijgen van onze klanten gemiddeld een 9.